Russefeiring en gammel feiring

Visste du at russetiden er en gammel tradisjon, som har røtter helt tilbake til 1700-tallet, og oppstod i Danmark? På den tiden var det ikke universiteter i Norge, og Norges studenter tok sin utdannelse i København i Danmark. Det er her russefeiringen ble til, og de røde russeluene kom ikke til  Oslo – eller Kristiania […]

Read More…